- Det blir ekstra kolonner fra Innfjorden kl. 00.15 og kl. 02.15 og fra Veblungsnes kl. 00.30 og kl. 02.30. Fra 16. februar utvider vi dagens nattkolonner kl. 04.00 og 04.15 til å også gjelde på helg, forteller prosjektleder Halgeir Brudeseth.

De ekstra kolonnene på natt blir i stedet for de tre nattavgangene på ferjesambandet Åfarnes-Sølsnes som Statens vegvesen har bestilt mens Innfjordtunnelen utbedres. Fra 15. februar skal Møre og Romsdal fylkeskommune innføre nytt rutehefte med to ferger permanent på sambandet.

- Vi avbestiller derfor ferjeavgangene på natt og setter opp nattkolonner gjennom Innfjordtunnelen. Det er enklere å få til nattkolonner nå som vi er ferdig med sprenging og sprøytebetong, forteller prosjektleder Halgeir Brudeseth.

 

Fra Innfjorden (mot Åndalsnes)Fra Veblungsnes (fra Åndalsnes)
Kl. 19.00Kl. 19.15
Kl. 20.00Kl. 20.15
Kl. 21.30Kl. 21.45
Kl. 23.00Kl. 23.15
Kl. 00.15Kl. 00.30
Kl. 02.15Kl. 02.30
Kl. 04.15Kl. 04.00