Feilrettingen som har pågått den siste tiden vil fortsette en periode på kvelds- og nattestid etter kl. 23, men dette arbeidet vil nå gjennomføres uten stengte tunneler og kolonnekjøring.

- Vi kommer til å gjøre oss ferdig med det aller meste i løpet av natten som kommer. Det er noen mindre ting som vil stå igjen, men dette planlegger vi å utbedre med trafikk i Ålesundstunnelene, sier prosjektleder Ole Kristian Birkeland i Statens vegvesen.

På grunn av sikkerhetshensyn kan det bli nødvendig å stenge ett kjørefelt og sette ned farten til 50 km/t de nettene det blir jobbet i Ellingsøy- og Valderøytunnelen.

Som tidligere varslet har det ordinære vedlikeholdsarbeidet nå startet opp igjen. Mellom mandag 17. juni og torsdag 20. juni vil Ålesundstunnelene etter planen være stengt med kolonnekjøring på kveld og natt fra kl. 23.00 til 05.30 på grunn av tunnelvask.

Informasjon om planlagt vedlikehold blir nå varslet på vanlig måte gjennom trafikkmeldingene på 175.no.