Statens vegvesen er ferdig med å bergsikre Hjelviktunnelen og det er nå fri ferdsel i tunnelen. Det gjenstår fortsatt elektroarbeid, men det skal først gjøres til våren.

Arbeidet i Måndalstunnelen starter nå opp igjen og det blir kontinuerlig kolonnekjøring fra kl. 18-06 med inntil 15 min ventetid.