Det blir fri ferdsel i Innfjord- og Måndalstunnelen fra onsdag 16. mai kl. 06 til tirsdag 22. mai kl. 18. Det blir arbeid i tunnelene de andre fridagene i mai.