Et av de nye og viktige trafikksikkerhetstiltakene i Ålesundstunnelene og Godøytunnelen, er at de nå vil bli videoovervåket av Vegtrafikksentralen.

- Vi følger med på aktiviteten døgnet rundt, og gjennom automatisk hendelsesdetektering vil vi raskt få varsel om det skjer noe uforutsett, sier Terje Sundfær, opplæring- og beredskapsansvarlig ved Vegtrafikksentralen i Statens vegvesen Region midt.

Varsler nødetatene med nøyaktig informasjon

Den radarbaserte detekteringsteknologien vil med høy nøyaktighet fortelle Vegtrafikksentralen om for eksempel kjøretøy som har stanset eller om det er en gjenstand i vegbanen.

De vil også få varsel om det er fotgjengere i tunnelen, og trafikkoperatørene har muligheten til å skaffe seg rask oversikt ved en brann – uavhengig av siktforholdene.

- Gjennom radarbilder kan vi ved brann eller røykutvikling se hvor kjøretøyet befinner seg og om det går folk i røyken. Vi kan overføre bildene direkte til 110-sentralen, sammen med informasjon om hvor det er folk og kjøretøy, sier Sundfær.

En av radarene i Ellingsøytunnelen. (Foto: Øystein Skare, Statens vegvesen)En av radarene i Ellingsøytunnelen. (Foto: Øystein Skare, Statens vegvesen)

Bedre trafikksikkerhet

Erfaringen tilsier at videoovervåking og hendelsesdetektering er viktige tiltak for å øke trafikksikkerheten i norske tunneler.

- Dette har å gjøre med både skadebegrensning og proaktivitet. Dersom det for eksempel blir liggende et dekk i vegbana, vil kameraene våre fange opp dette og vi kan sette i verk tiltak før det skjer en ulykke. Skulle det skje en ulykke, vil det at vi reagerer hurtig bidra til å redusere skadeomfanget betraktelig. Dersom det for eksempel begynner å brenne i et kjøretøy vil vi stenge tunnelen umiddelbart og varsle nødetatene, sier Sundfær.

- Før var det slik at alle typer hendelser måtte varsles via direktemeldinger fra trafikantene selv eller nødetatene. Når den nye radarfunksjonen er implementert, vil vi i Vegtrafikksentralen få melding med en gang og kan varsle nødetatene når det er behov for det, sier Terje Sundfær, opplæring- og beredskapsansvarlig ved Vegtrafikksentralen i Statens vegvesen Region midt. (Foto: Ellinor Hansen, Statens vegvesen)- Før var det slik at alle typer hendelser måtte varsles via direktemeldinger fra trafikantene selv eller nødetatene. Når den nye radarfunksjonen er implementert, vil vi få melding med en gang og kan varsle nødetatene når det er behov for det, sier Terje Sundfær, opplæring- og beredskapsansvarlig ved Vegtrafikksentralen i Statens vegvesen Region midt. (Foto: Ellinor Hansen, Statens vegvesen)

- Bruk nødtelefonen

Sundfær minner om at de som kommer ut for en ulykke i en tunnel må bruke nærmeste nødtelefon for å varsle - og ikke mobiltelefonen, om forholdene tillater det.

- Gjennom nødtelefonen oppretter man direkte kontakt med en av våre trafikkoperatører. De kan se hvor vedkommende ringer fra når de bruker nødtelefonen, og siden vi nå får en bedre oversikt over begge Ålesundstunnelene og Godøytunnelen har vi et enda bedre redskap til å veilede de i samråd med 110-sentralen om hva de skal gjøre og hvordan de på best mulig måte kan komme seg i sikkerhet.

La radioen stå på

Det er også viktig å la DAB-radioen stå på når man kjører gjennom tunnelene.

- I Ålesundstunnelene kan vi sende ut forhåndsinnspilte meldinger over et høyttaleranlegg og via DAB-radioen til de som kjører i tunnelene dersom det skulle skje en uventet hendelse. I Godøytunnelen har vi ikke et høyttaleranlegg, men meldingene vil gå over DAB-radioen, sier Sundfær.

De forhåndsdefinerte meldingene blir sendt ut på norsk, tysk og engelsk, og kan varsle om at det er brann i tunnelen og at man må evakuere, at det har vært en trafikkulykke, eller at det befinner seg en gjenstand eller et stillestående kjøretøy i vegbanen.