Kolonnane i dette tidsrommet vil no gå heil og halv frå Godøya, og kvart over og kvart på frå Giske. Det har tidlegare vore kolonnekøyring med inntil 20 minutt ventetid på morgonen og ettermiddagen. 

- Trafikantane har ønsket meir forutsigbarheit og vi innførar derfor faste tidspunkt for kolonnekøyring også på morgonen og ettermiddagen. Da veit man når kolonnen går og slepp å vente unødig i inntil 20 minuttar. Det blir ikkje tak på antal bilar, alle får vere med. Nærmiljøutvalet og kommunen er positiv til endringa, fortel prosjektleiar Ole Kristian Birkeland.

Slik blir den nye trafikkavviklinga frå 22. oktober. Endringane er utheva i tabellane.

Måndag til fredag

Frå Godøya

Frå Giske

Kl. 05.00

Kl. 05.20

Kl. 06.00

Kl. 06.20

Kl. 07.00

Kl. 07.15

Kl. 07.30

Kl. 07.45

Kl. 08.00

Kl. 08.15

Kl. 08.30

Kl. 08.45

Kl. 10.00

Kl. 10.20

Kl. 12.00

Kl. 12.20

Kl. 14.30

Kl. 14.50

Kl. 15.30

Kl. 15.45

Kl. 16.00

Kl. 16.15

Kl. 16.30

Kl. 16.45

Kl. 17.00

Kl. 17.15

Kl. 17.30

Kl. 17.45

Kl. 18.30

Kl. 18.50

Kl. 20.00

Kl. 20.20

Kl. 22.00

Kl. 22.20

 Laurdag og søndag:

Frå Godøya

Frå Giske

Kl. 07.00

Kl. 07.20

Kl. 08.00

Kl. 08.20

Kl. 09.00

Kl. 09.20

Kl. 10.00

Kl. 10.15

Kl. 10.30

Kl. 10.45

Kl. 11.00

Kl. 11.15

Kl. 11.30

Kl. 11.45

Kl. 13.00

Kl. 13.20

Kl. 14.30

Kl. 14.50

Kl. 15.30

Kl. 15.45

Kl. 16.00

Kl. 16.15

Kl. 16.30

Kl. 16.45

Kl. 17.00

Kl. 17.15

Kl. 17.30

Kl. 17.45

Kl. 18.30

Kl. 18.50

Kl. 20.00

Kl. 20.20

Kl. 22.00

Kl. 22.20