Det skal jobbes i tunnelen 24 timer i døgnet for å montere nytt elektrisk anlegg, ny vann- og frostsikring og nytt lys.

De som bor like ved Hatlaåstunnelen vil sannsynligvis oppleve støy fra arbeidet. Det blir også mer trafikk på omkjøringsvegene. Statens vegvesen har hatt dialog med skolene i området og tilbudt tilskudd til trafikkvakter hvis det er behov.

- Vi ber alle ta hensyn og være ekstra varsom bak rattet i denne perioden. Det blir mer trafikk, samtidig som mange myke trafikanter ferdes langs vegene, forteller assisterende prosjektleder Arne Ola Stavseng.

Det er ikke til å unngå at utbedringen av Hatlaåstunnelen får konsekvenser for naboer, trafikanter og beboere langs omkjøringsvegene. Det er heldigvis bare for en kort periode, sammenlignet med andre tunnelutbedringer vi har i fylket og landet.

- Vi har lagt arbeidet i sommerferien så vi kan stenge tunnelen helt og jobbe døgnet rundt. Da blir vi fortere ferdig, og det er også mindre trafikk i sommerferien, forteller Stavseng.