Statens vegvesen varsler spesielt om at det skal utføres vedlikehold og oppgradering av vegrekkverk utenfor tunnelportalene på Helltunnelen fra søndag kveld 31. januar kl. 2030. Dette arbeidet vil pågå kvelds-/nattestid de to påfølgende kveldene/nettene samtidig med annet montasje og vedlikeholdsarbeid.

- Arbeidene ved Helltunnelen vil medføre en del støy. Vi beklager dette. Vi takker for tålmodigheten med tunnelutbedringsarbeidene og arbeidet for bedre sikkerhet, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

- Videre utover februar skal vi stabilitetsteste systemene. Hvis det dukker opp feil, kan det bli behov for kortere nattestengning av enkelttunneler, men vi vil da først stenge fra kl. 2200 på kvelden slik driftsarbeider normalt gjennomføres. Vi planlegger også en større beredskapsøvelse i løpet av februar i en av tunnelene på dagtid for uttesting av beredskapen, sier Johnsen.

Oppdaterte trafikkmeldinger finner du her.