Du kan også følge med på møtet på Giske kommune si facebookside og stille spørsmål der. Tema for møtet blir trafikkavvikling, kollektivtilbod og framdrift. Vi ønsker vel møtt!