Møtet blir på Ålesund rådhus 6. februar kl. 18.00. 

Tema:
• Bypakke Ålesund skal behandles av bystyret 2. februar og det er mange spørsmål om gjennomføringen av bypakken.

• Renovering av tunneler i Ålesund starter opp i mars med utbedring av Moa- og Blindheimstunnelen fra mars 2017 til juni 2017. Hatlaåstunnelen skal utbedres fra juni til august 2017 og stenges helt i perioden. Ellingsøy- og Valderøytunnelen, inkl. arm til Flatholmen, utbedres fra høsten 2017-høsten 2018.
Det blir presentasjoner og åpent for spørsmål. Bydelsutvalgene i Ålesund inviteres spesielt til å delta på møtet. Møtet er åpent for alle.

Dato: 6. februar kl. 18.00
Sted: Ålesund rådhus, lavblokka, møterom 364, 3. etg.

Disse stiller:
Statens vegvesen, Ole Kristian Birkeland.
Ronny Frekhaug - kommunalsjef
Anne Mette Liavaag – strategi- og utviklingssjef
Liv Kjersti Finholt – planlegger