Statens vegvesen, Møre og Romsdal fylkeskommune og Giske kommune inviterer til informasjonsmøte om utbetringa av Godøytunnelen onsdag 18. oktober kl. 19.00-21.00 på Godøyhallen. Tema for møtet blir trafikkavvikling, kollektivtilbod og framdrift. Vi ønskjer vel møtt!