Innfjord- og Måndalstunnelen blir åpen for fri ferdsel i uke 29, 30 og 31. Det betyr at når tunnelene åpner lørdag 15.juli kl. 02 blir de åpen helt fram til mandag 07. august kl. 18.