Torsdag kveld 5. juli takket prosjektleder Halgeir Brudeseth og kontrollingeniørene Håvard  Kummen og Philip Skåren trafikantene i Innfjord- og Måndalstunnelen for tålmodigheten de siste to årene. Kaffe og boller ble delt ut til trafikantene som stod i kolonnekø for siste gang. Siden september 2016 har trafikantene stått i kolonnekø hver kveld og natt mens tunnelene har blitt utbedret for å heve sikkerheten.

- Vi ønsker å rette en stor takk til trafikantene. Folk har vist stor tålmodighet. Mange har blitt berørt av anleggsarbeidet og har tilpasset livet til kolonnetidene. Vi er glad for at tiden med kolonnekjøring er forbi og at vi kan overlevere tryggere tunneler, forteller prosjektleder Halgeir Brudeseth.

Arbeidet med å utbedre tunnelene startet for snart to år siden. De lokale innbyggerne, tungtransport, næringsdrivende og kommunale tjenester som hjemmetjenesten har de siste årene tilpasset seg kolonnetider for å komme gjennom tunnelene.

Endelig ferdig
Etter nesten to år med arbeid hver kveld og natt er Innfjordtunnelen og Måndalstunnelen i Rauma ferdig utbedret. Tunnelene ligger på europaveg 136 og er eksportvegen til Østlandet. Ca. 2 400 trafikanter, 20 prosent av dem tungtransport, bruker tunnelene hver dag. Siden høsten 2016 har tunnelene blitt stengt kl. 18 hver kveld og ikke åpnet igjen før kl. 06 neste morgen.

Innfjordtunnelen ferdig utbedretInnfjordtunnelen ferdig utbedret

Norges mest moderne tunnel
Gammelt utstyr har blitt skiftet ut med nytt og moderne sikkerhetsutstyr for å gjøre tunnelene tryggere.

- Akkurat nå er Innfjordtunnelen landets mest moderne tunnel, forteller byggeleder Jon-Trygve Løvik.

Innfjordtunnelen er den første tunnelen i landet som tar i bruk talevarslingsanlegg. Hvis tunnelen blir stengt vil trafikantene få viktig informasjon både på norsk, engelsk og tysk fra høyttalerne i tunnelen.

- Tunnelen har også skilt ved alle snuplasser og ledelys som viser vegen ut hvis tunnelen blir stengt, forteller Jon-Trygve Løvik.

Lista med sikkerhetstiltak er lang. Tunnelene har blitt lysere, er brannsikker og har kameraovervåking med direkte overføring til Vegtrafikksentralen. Både Innfjord- og Måndalstunnelen har også nye nødstasjoner. Nødstasjonene er utstyrt med brannslukkingsapparat og nødtelefoner. Hvis man kommer utfor en ulykke i tunnelene er det viktig at man bruker nødtelefonen.

- Da får man direkte kontakt med Vegtrafikksentralen som ser nøyaktig hvor i tunnelen ulykken har skjedd.

Derfor har det tatt så lang tid
Samtidig som vi har installert nytt utstyr så har vi fortsatt måtte ha det gamle systemet i drift. Det er en av grunnene til at tunnelutbedringen har tatt tid. For kl. 06 hver morgen har tunnelene blitt åpnet åpnet for fri ferdsel, og da må alle systemene fungere.

- Hvis tunnelen hadde vært stengt hele døgnet kunne arbeidet gått mye fortere, forteller Jon-Trygve Løvik.