Det blir ikke kolonnekjøring, tunnelen er åpen for fri ferdsel fram til kl. 2315 og fra kl. 0400. Det blir fri ferdsel hele helgen fra fredag kl. 0400 til mandag kl. 2315 disse to ukene. Hvis tunnelen åpner tidligere om morgenen blir det varslet med SMS. Meld deg på ved å sende INNFJORD START til 2252.

Finstemte snuter leter etter rester av sprengstoff
I forbindelse med sprengningsarbeid er det en risiko for at anleggsarbeiderne borer i gjenstående sprengstoff fra tidligere entrepriser. Statens vegvesen og Forsvarets forskningsinstitutt samarbeider om å bruke og utvikle spesialtrente hunder for å gjøre anleggsarbeidet tryggere og for å forsterke HMS-arbeidet. Slike hunder vil bli benyttet for søk i Innfjordtunnelen de neste to ukene. Det ordinære stengningsopplegget starter først når hundene er ferdig med å søke gjennom tunnelen.

Ordinær stenging fra 19.september
Fra mandag 19.september blir Innfjordtunnelen stengt fra kl. 1800-0600 med kolonnekjøring til faste tidspunkt:
Fra Innfjorden kl. 1900, 2000, 2130, 2300 og kl. 0415
Fra Veblungsnes kl. 1915, 2015, 2145, 2315, og kl. 0400.
*Natt til lørdag er det ikke kolonner kl. 0400 og 0415.

Fri ferdsel på helg
I partallsuker blir det fri ferdsel fra lørdag kl. 0600 til mandag kl. 1800.
I oddetallsuker blir det fri ferdsel fra lørdag kl. 0600 til søndag kl. 1800.

Det er entreprenørens arbeidstidsordning som har åpnet for fri ferdsel i større grad enn det kontrakten gir mulighet for, og dette kommer trafikantene til gode i hvert fall ut 2016.

Ekstra avganger på sambandet Sølsnes-Åfarnes
Det blir tre ekstra rundturer med Fjord1 på fergesambandet Sølsnes-Åfarnes fra mandag til lørdag for trafikanter som ønsker å kjøre nord for Romsdalsfjorden.

Fra Åfarnes

Fra Sølsnes

Kl. 0115

Kl. 0130

Kl. 0245

Kl. 0300

Kl. 0415

Kl. 0430

Ingen lokal omkjøring
Trafikanter til/fra Østlandet kan velge omkjøring om Rv.15 Strynefjellet. Hvis Strynefjellet blir stengt (om vinteren) åpner Vegvesenet for kolonne kl. 02.00 gjennom Innfjordtunnelen. I sommerhalvåret kan vegen om Fv. 63 Trollstigen brukes som omkjøring for kjøretøy kortere enn 13,1 meter.