Innfjordtunnelen blir stengt fra kl. 18-06 med kolonnekjøring til faste tidspunkt, og det blir kolonnekjøring i Måndalstunnelen fra kl. 18-06 med inntil 15 min ventetid.

Omtrent alt som går an å skifte i tunnelene skal skiftes ut. Når utbedringen er ferdig sommeren 2018 vil det knapt være noen tunnel i Norge med mer avansert sikkerhetsutrustning enn Innfjordtunnelen.

Varsler endringer med SMS
Vegvesenet oppfordrer alle som kjører strekningen til å melde seg på SMS-varslingen (gratis). Ved endringer i stengningsopplegget sender vi ut SMS. Man melder seg på ved å sende INNFJORD START til 2252.

Ekstra ferjeavganger på sambandet Sølsnes-Åfarnes
Det blir ekstra rundturer med Fjord1 på fergesambandet Sølsnes-Åfarnes fra mandag til lørdag for trafikanter som ønsker å kjøre nord for Romsdalsfjorden.

Fra Åfarnes

Fra Sølsnes

Kl. 01.15

Kl. 01.30

Kl. 02.45

Kl. 03.00

Kl. 04.15

Kl. 04.30

Tilbudet vil vare fram til 24. desember 2016, med mulighet for forlenging til sommeren 2018.

Omkjøring
Trafikanter til/fra Østlandet kan velge omkjøring om Rv.15 Strynefjellet. Hvis Strynefjellet blir stengt (om vinteren) åpner Vegvesenet for kolonne kl. 02.00 gjennom Innfjordtunnelen. I sommerhalvåret kan vegen om Fv. 63 Trollstigen brukes som omkjøring for kjøretøy kortere enn 13,1 meter.

Dette skal gjøres i tunnelene
Alt av elektrotekniske installasjoner og sikkerhetsutstyr skal skiftes ut i begge tunnelene. Både Innfjord- og Måndalstunnelen får DAB-dekning, ny vann- og frostsikring, brannventilasjon, gjennomgående betongrekkverk og nye snunisjer. I tillegg får Innfjordtunnelen få kameraovervåkning, høyttalere, og sammenhengende ledelys.

Følg oss på facebook https://www.facebook.com/tunnelermr/