Innfjordtunnelen blir stengt fra kl.18.00-06.00, med kolonnekjøring til faste tidspunkt:
- Fra Innfjorden kl.19.00, 20.00, 21.30, 23.00 og kl.04.15.*
- Fra Veblungsnes kl.19.15, 20.15, 21.45, 23.15 og kl. 04.00*
*Natt til lørdag og søndag er det ikke kolonner kl. 0400 og 0415.

De første helgene vil Innfjordtunnelen være åpen fra lørdag kl. 06 til søndag kl. 18.

Det blir kolonnekjøring i Måndalstunnelen fra kl. 18 i en kjøreretning av gangen på den gamle vegen på utsiden av tunnelen. Trafikanter må regne med inntil 15 minutts ventetid.

Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte om tunnelutbedringen tirsdag 16. august kl. 18-20 på Innfjorden Samfunnshus.

Hold deg oppdatert på SMS og facebook
Vegvesenet har opprettet en SMS-varsling for å raskt nå ut med viktig informasjon om trafikkavviklingen i tunnelene. Tjenesten er gratis, og du melder deg på ved å sende INNFJORD START til 2252.

Prosjektet har også en egen facebookside: https://www.facebook.com/tunnelermr/

Omkjøring
Trafikanter til/fra Østlandet kan velge omkjøring om Rv.15 Strynefjellet. Hvis Strynefjellet blir stengt (om vinteren) åpner Vegvesenet for kolonne kl. 02 gjennom Innfjordtunnelen. I sommerhalvåret kan vegen om Fv. 63 Trollstigen brukes som omkjøring for kjøretøy kortere enn 13,1 meter.

Statens vegvesen har også bestilt en ekstra rundtur med Fjord1 på fergesambandet Sølsnes-Åfarnes for trafikanter som ønsker å kjøre nord for Romsdalsfjorden. Det blir en ekstra rundtur kl.01.15 og 04.15 fra Åfarnes og kl.01.30 og 04.30 fra Sølsnes. Tilbudet vil vare fram til 31. desember 2016, med mulighet for forlenging ut sommeren 2018.