Onsdag 7. februar blir hurtigbåtavgangane mellom kl. 11.10 og 14.25 innstilt fordi hurtigbåten treng naudsynt vedlikehald. Hurtigbåtavgangane før kl. 11.10 og etter kl. 14.25 vil gå som normalt. Det blir ikkje satt opp buss.

Desse avgangane blir innstilt:

  • Frå Ålesund kl. 11.45
  • Frå Valderøya kl. 11.55
  • Frå Godøya kl. 12.45
  • Frå Valderøya kl. 12.55
  • Frå Ålesund kl. 13.05