Innfjord- og Måndalstunnelen blir derfor åpen for fri ferdsel fra torsdag 21. desember kl. 06.00 til tirsdag 2. januar kl. 18.00.

Endringer på helg
Etter nyttår blir det endringer på helg i Innfjordtunnelen på grunn av skiftordningen til tunnelarbeiderne.

I oddetallsuker blir det arbeid hver kveld og natt. Natt til søndag er det ekstra kolonne fra Innfjorden kl. 02.00 og fra Veblungsnes kl. 02.15.

I partallsuker blir Innfjordtunnelen åpen fra lørdag kl. 06.00 til mandag kl. 18.00.