Kjørefeltsignal vil bli tatt i bruk der to felt går i samme retning, som i Ålesundstunnelene vil si i oppoverbakkene.

Skilt i taket vil gi beskjed om kjørefeltet er åpent og kan benyttes (grønn pil). Gul, blinkende pil betyr at feltet vil bli stengt og at man umiddelbart må foreta feltskifte i den retning som pilen viser. Et rødt kryss betyr at kjørefeltet er stengt og ikke kan benyttes.

Se hvordan det nye systemet vil fungere:

Stenger kjørefelt og reduserer farten

- Det er installert videokameraer som dekker begge tunnelene, og gjennom automatisk hendelsesdetektering vil vi raskt få beskjed om et kjøretøy står stille og nøyaktig hvor det befinner seg. Når en bil for eksempel får motorstopp i en av motbakkene, og det er mulig å foreta en trafikksikker forbikjøring, vil vi kunne stenge bare det aktuelle kjørefeltet og ikke hele tunnelen, sier Terje Sundfær, opplæring- og beredskapsansvarlig ved Vegtrafikksentralen i Statens vegvesen Region midt.

Når ett felt blir stengt, vil farten i tunnelen bli satt ned fra 80 til 50 kilometer i timen gjennom variable fartsskilt.

- Erfaringen vår tilsier at dette vil bidra til å redusere antall tunnelstenginger betraktelig, sier Sundfær.

 

Du kan lese mer om videoovervåking og automatisk hendelsesdetektering i Ellingsøy-, Valderøy- og Godøytunnelen her.

 

Færre og kortere stenginger

De fleste havariene i Ålesundstunnelene har skjedd i motbakkene, og korketrekkeren i Ellingsøytunnelen har vært spesielt utsatt.

- Fram til nå har det vært nødvendig å stenge tunnelene relativt hyppig, men vi håper at det nye systemet med kjørefeltsignal og variable fartsskilt vil bidra til å redusere antall stenginger samt gjøre disse kortere når de inntreffer, sier prosjektleder Ole Kristian Birkeland i Statens vegvesen.

Etter at utbedringsarbeidet er ferdig vil det fortsatt være behov for å stenge Ålesundstunnelene i perioder. For eksempel under vedlikeholdsarbeid på kvelds- og nattestid, om det skulle skje en ulykke eller ved motorhavari der man ikke har mulighet til å lede trafikken forbi i et annet kjørefelt.

- Det vil også være nødvendig med stenging under bilberging. I slike tilfeller er målet en kortere stengetid, så lenge havariet skjer der man har mulighet til omkjøring fram til bergingsbilen er på stedet, sier Birkeland.