Kontraktsummen er på 45 522 276,- eks. mva.

Vegvesenet skal gjennomføre en omfattende tunnelutbedring fra 2016-2019 for å heve sikkerheten i riksvegtunneler som er over 500m, og dette er den første kontrakten for utbedring av tunneler på Sunnmøre.

Moa- og Blindheimstunnelen skal utbedres fra mars 2017 til september 2017. Det er gode omkjøringsmuligheter og det er derfor planlagt å stenge tunnelene fra kl. 20 – 06 neste dag.

I Moatunnelen er det i hovedsak det elektriske anlegget og sikkerhetsutstyret som skal oppdateres. I Blindheimstunnelen skal det meste av det elektriske anlegget og tekniske bygg skiftes ut. Tunnelen får også nytt sikkerhetsutstyr og kameraovervåkning. Utenfor begge tunnelene skal det monteres trafoer i nye tekniske bygg.

Hatlaåstunnelen skal utbedres i sommerferien neste år, fra juni til august 2017. Tunnelen blir stengt for trafikk i hele anleggsperioden. Forutsatt godkjente skift og arbeidstidsordninger kan entreprenøren arbeide i tunnelen 24 timer i døgnet. Tunnelen får nytt elektrisk anlegg, ny vann- og frostsikring og nytt lys.

Andre tunneler som står for tur på Sunnmøre er:

  • Godøytunnelen, utbedres fra høsten 2017-våren 2019
  • Ellingsøy- og Valderøytunnelen, inkl. arm til Flatholmen, utbedres fra høsten 2017-høsten 2018
  • Rotsethorntunnelen i Volda, oppstart sommer 2018 når Innfjordtunnelen på europaveg 136 i Rauma er ferdig utbedret.