Entreprenøren skal gjøre nødvendig innmålingsarbeid, som ikke kan gjøres når det er anleggsarbeid i tunnelen.

Det er vanligvis fri ferdsel på helg:
I oddetallsuker er det fri ferdsel fra lørdag kl. 0600 til mandag kl. 1800.
I partallsuker er det fri ferdsel fra lørdag kl. 0600 til søndag kl. 1800.