Trafikantene må regne med 15 minutters ventetid. Kolonnene skal korrespondere med videre kolonnekjøring i Innfjordtunnelen.

Måndalstunnelen blir åpen for ordinær trafikk mens arbeidet i Hjelviktunnelen pågår.  

Grunnen til at det blir kolonnekjøring i Hjelviktunnelen er fordi det skal gjøres nødvendig vedlikehold. Vi skal demontere gammelt lys, renske fjellet og sikre det med sprøytebetong.