Ikke kontinuerlig kolonnekjøring
Det blir ikke kontinuerlig kolonnekjøring, kun kolonner som er tilpasset kolonnene i Innfjordtunnelen. Du bør møte opp ca. en halvtime før kolonnen du skal rekke gjennom Innfjordtunnelen.

Måndalstunnelen blir åpen
Måndalstunnelen blir åpen for trafikk mens arbeidet i Hjelviktunnelen pågår.

Grunnen til at det blir kolonnekjøring i Hjelviktunnelen er fordi det skal gjøres nødvendig vedlikehold. Arbeidet vil pågå i ca. fire uker.

Fri ferdsel på helg i oddetallsuker
Det blir fri ferdsel på helg i oddetallsuker i Hjelviktunnelen (samme som for Innfjordtunnelen). Hjelviktunnelen blir da åpen fra lørdag kl. 06 til mandag kl. 18.