Det blir ikke kontinuerlige kolonner som tidligere, men kun kolonner som er tilpasset kolonnene i Innfjordtunnelen.

I oddetallsuker er Hjelviktunnelen åpen fra lørdag kl. 06 til mandag kl. 18, mens i partallsuker er tunnelen åpen fra lørdag kl. 06 til søndag kl. 18 (samme som Innfjordtunnelen).

Måndalstunnelen blir åpen for ordinær trafikk mens arbeidet i Hjelviktunnelen pågår.  

Grunnen til at det blir kolonnekjøring i Hjelviktunnelen er fordi det skal gjøres nødvendig vedlikehold. Vi skal sikre fjellet med bolter og sprøytebetong.