Det blir kontinuerlig kolonnekjøring med ledebil fra begge sider så trafikantene slipper å vente så lenge.

Grunnen til at det blir kolonnekjøring på dagtid er fordi entreprenøren skal grave grøfter og legge rør med kabler og strøm fra det tekniske bygget utenfor tunnelen og inn i tunnelen. I rørene skal det ligge strøm til lys, ventilasjon og gassmålere, og kabler til sikkerhetsutstyret i tunnelen og kommunikasjonslinjene til Vegtrafikksentralen. Entreprenøren starter med dette arbeidet på fredag, men trenger lørdagen for å gjøre seg ferdig.

Vanligvis fri ferdsel på helg
Innfjordtunnelen utbedres og er stengt fra kl. 18.00-06.00 med kolonnekjøring til faste tidspunkt. I oddetallsuker er tunnelen åpen fra lørdag kl. 06 til mandag kl. 18, mens i partallsuker er tunnelen åpen fra lørdag kl. 06 til søndag kl. 18.