Tunnelene på E39 mellom Øysand og Thamshamn skal oppgraderes for å tilfredsstille kravene til sikkerhet i EUs tunnelsikkerhetsforskrift. Statens vegvesen har de siste månedene vurdert hvordan tunnelene på E39 mellom Klett og Orkanger skal oppgraderes. Alternativene har vært å gjøre jobben på nattestid eller heldøgnstenge alle tunnelene i om lag ett år.

- Statens vegvesen Region midt har nå besluttet at denne jobben skal gjøres på kvelds- og nattestid. Det blir altså ikke heldøgnstenging. Det kan også være aktuelt å stenge E39 enkelte helger. Disse vil i tilfelle bli varslet i god tid, sier regionvegsjef Berit Brendskag Lied i Statens vegvesen.

Før sommeren utførte Norconsult ei risikovurdering av å heldøgnstenge E39 på oppdrag fra Statens vegvesen, blant annet med deltakelse fra Skaun kommune, nødetatene og flere lokale aktører. Formålet med risikovurderinga var todelt: 

  • Vurdere risikoen dersom trafikken omdirigeres fra E39 til fv. 800 hele døgnet.
  • Identifisere tiltak som kan redusere risiko.

Risikovurderingen er sammenfattet i en rapport som oppsummerer konsekvensene av å overføre all trafikk på fv. 800. Rapporten har nå vært på høring blant alle involverte aktører. Last ned rapporten og høringsuttalelsene nederst på siden.

- Vi har gått grundig gjennom rapporten og høringsuttalelsene, og konkludert med at det ikke vil bli heldøgnstenging, men oppgradering av tunnelene vil bli utført på kvelds- og nattestid, sier Brendskag Lied.  

Det er ennå ikke fastsatt når oppgraderingsarbeidet vil bli startet.