Stengt fra kl. 20-06
Tunnelene blir stengt mellom klokken 20 til 06, men er åpen på helg fra lørdag klokken 06 til søndag klokken 20. Moatunnelen blir hovedsakelig stengt samtidig som Blindheimstunnelen, men det kan være aktuelt at den blir åpen noen netter.

Omkjøring
Det er gode omkjøringsmuligheter, og disse blir skiltet. Omkjøringsvegene er markert med grønt i kartet. Det blir mer trafikk på omkjøringsvegene, og de som bor like ved tunnelene kan oppleve støy fra arbeidet.

Helgestenginger
Det blir også noen helgestenginger. Den første helgestengningen blir i Blindheimstunnelen, fra fredag 24. mars kl. 20 til mandag 27. mars kl. 06.

Dette skal gjøres
Tunneler trenger oppussing, akkurat som hus. Vi skal redusere risikoen for trafikkulykker og heve brannsikkerheten. Tunnelene får nytt lys, teknisk anlegg og flere nødtelefoner. Blindheimstunnelen får også kameraovervåkning, så Vegtrafikksentralen kan overvåke tunnelen hele døgnet og gjøre tiltak raskt hvis det skjer en hendelse i tunnelen

Flere tunneler står for tur

Fram til 2019 skal Statens vegvesen utbedre flere tunneler på Sunnmøre. Noen tunneler skal totalrenoveres, mens andre bare skal få mindre oppussing som nytt lys og vifter og flere nødtelefoner.

  • E136 Hatlaåstunnelen, helt stengt juni-august 2017
  • Fv. 658 Godøytunnelen, utbedres fra høsten 2017-våren 2019
  • Ellingsøy- og Valderøytunnelen, inkl. arm til Flatholmen, utbedres fra høsten 2017-høsten 2018