- Vi beklager ulempene dette medfører trafikantene, men det er nødvendig å helgestenge tunnelen for å få effektiv byggetid. Hver kveld- og natt bruker entreprenøren flere timer på å rigge opp og ned. Det slipper de i helga når de får jobbe uforstyrret i over to døgn, forteller prosjektleder Ole Kristian Birkeland.

E39 Blindheimstunnelen og Moatunnelen utbedres fram til midten av juli 2017. Tunnelene er vanligvis stengt mellom kl. 20 til 06, og åpen på helg fra lørdag kl. 06 til søndag kl. 20.