Tunnelene stenges helt i helga for å få mer effektiv byggetid. Vanligvis er tunnelene stengt mellom kl. 20 til 06, og åpen på helg fra lørdag kl. 06 til søndag kl. 20. Hver kveld- og natt bruker entreprenøren flere timer på å rigge opp og ned, men det slipper de i helga når de får jobbe uforstyrret i over to døgn.

Moa- og Blindheimstunnelen skal være ferdig utbedret til midten av juli i år.