Kvelds- og nattestengt fra 4. august
Fredag 4. august kl. 20 starter arbeidet i tunnelene opp igjen. Det blir vanlig nattestenging fra kl. 20-06 fram til fredag 18. august. I tillegg blir tunnelene stengt to helger på rad.

Helgestenginger
Den første stengingen blir fra fredag 4. august kl. 20 til mandag 7. august kl.06. Den andre og siste helgestengingen blir fra fredag 11. august kl. 20 til mandag 14. august kl. 06.

Tiltak for å lette trafikkavviklingen, delvis stenging av Postvegen
Det blir noen endringer i kjøremønsteret i Breivika på Lerstadvegen og krysset med Postvegen fra 4. august og frem til 20 august.

For å lette trafikkavviklingen blir det forbudt å svinge ned på Postvegen når du kommer fra sentrum. Det blir også forbudt å kjøre inn på Lerstadvegen når du kommer opp fra Postvegen. Når du kommer østfra kan du svinge ned Postvegen. Dette vil gjøre flyten gjennom den lille rundkjøringen i Lerstadvegen og den store rundkjøringen på E39 noe bedre når trafikken øker igjen etter ferien.