Stengt tunnel rødblinkFoto: Knut Opeide

Tunnelene skal oppgraderes for å fylle kravene til EU's tunnelsikkerhetsforskrift.

En eller to tunneler til enhver tid vil være nattestengt fra nå av og ut året. 

  • Mandag-torsdag og lørdag  kl. 20.30 - kl. 0600 (neste dag)
  • Fredag og søndag kl. 2200 - kl. 0600 (neste dag)

Trafikkmeldinger på vegvesen.no er til enhver tid oppdatert.

Planlagt rekkefølge for utbedring er Grillstadtunnelen, Væretunnelen, Stavsjøtunnelen og Helltunnelen. Grillstadtunnelen starter denne uka, men har allerede vært nattestengt på grunn av annet arbeid en periode. Arbeid i Væretunnelen kan komme i gang i slutten av juli, Stavsjøtunnelen etter sommerferien og Helltunnelen på senhøsten. 

Beregn ekstra tid når du skal til Værnes

Vi oppfordrer folk til å legge inn ekstra reisetid. Omkjøring er via fv. 950 (gamle E6). Arbeidet får konsekvenser for trafikken og for beboere langs denne vegen som får mye trafikk på kveldstid.

Busselskapene ber også om at passasjerene legger inn ekstra tid med flybussen. Vær også obs på at det blir midlertidige bussholdeplasser på Leistad og Hommelvik når det er omkjøring.

Tunnelene kan også bli stengt enkelte helger eller søndager, men det ser foreløpig ikke ut til at det blir så stort behov for det. Det vil i såfall bli varslet i god tid før helgestenging.

SMS-varsling

Arbeidet foregår om natta, og hver morgen må tunnelene klargjøres slik at alle styresystemer og nødutstyr skal fungere. Du kan melde deg på en SMS-tjeneste for å få varsel hvis tunnelene ikke åpner som planlagt kl. 0600 på morgenen. Send ordet E6tunneler til 1963 for å melde deg på.

Omfattende arbeid

På landsbasis skal 200 riksvegtunneler oppgraderes for å fylle kravene i EU's tunnelsikkerhetsforskrift. Et omfattende arbeid skal være ferdig innen 2019. Arbeidet startet nylig i Oslo, hvor det får svært store konsekvenser for trafikk og næringsliv.

Trygge E6-tunnneler i Trøndelag:

Tunnelene utsettes for stor slitasje, og det er nå behov for en omfattende oppgradering. Dette øker sikkerheten i tunnelene.

Det viktigste som skjer er full kameraovervåkning for at Vegtrafikksentralen skal kunne detektere hendelser og stenge tunnelene raskest mulig. Dette øker sikkerheten og fører også til færre unødvendige stenginger.

Det blir supplert med bommer nær tunnelmunning, ny skilting på tunnelvegg som skal vise hvor langt det er til nærmeste nødutgang, nye ledelys og nødbelysning. I Væretunnelen monteres ekstra ventilasjon og all belysning skal skiftes ut i Stavsjøfjelltunnelen. I Helltunnelen blir det skilt som senker farten når det er duggproblemer. Tekniske rom skal også utvides med midlertidige løsninger inntil det blir doble løp for Være- Stavsjøfjell og Helltunnelen. 

Usikker tidshorisont på doble tunnelløp

Planprosjekt E6 Ranheim - Værnes planlegger doble løp for Væretunnelen, Stavsjøtunnelen og Helltunnelen av trafikksikkerhetsmessige hensyn. I 2015 blir det derfor enklest mulige avbøtende tiltak, men på grunn av usikker tidshorisont på doble løp må det gjøres relativt mye på overvåkning. Mer omfattende oppgradering skal gjøres når nye tunnelløp er ferdig, og trafikken kan gå der mens de gamle oppgraderes.

Se film: Statens vegvesen - 200 tunneler skal utbedres

Les mer om tunnelutbedring i region Midt

Se kart  over alle tunnelene,  og hva som skal gjøres i hver enkelt tunnel.