Arbeidet starter tirsdag 21. august og skal være ferdig til jul. AF Gruppen, som også utbedrer tunnelene i området, skal bygge den nye rundkjøringen. Arbeidet blir på dagtid når det ikke er arbeid i Ålesundstunnelene.

Må legge om trafikken
Den første uka blir det arbeid på fylkesveien mot Ellingsøy. Det vil ikke gi store konsekvenser for trafikantene. Senere blir det omkjøringer på riksveg 658 mellom tunnelene. Da skal man ikke lenger kjøre rett fram for å komme seg videre gjennom neste tunnel, men i stedet kjøre i en «hestesko». Vi vil informere i forkant og omkjøringen blir skiltet.

- Det er viktig at trafikantene senker farten, følger skiltingen og viser hensyn til arbeiderne, sier prosjektleder Ole Kristian Birkeland.

Bedre framkommelighet og sikkerhet
Krysset på Kverve er uoversiktlig, det er mye trafikk og hastigheten er høy. Dette gjør at krysset er utsatt for ulykker, og deler av døgnet er framkommeligheten et problem.

- Mange har sikkert erfart at det er vanskelig å komme inn på riksvegen når det er mye trafikk, sier prosjektleder Ole Kristian Birkeland.

Med en ny rundkjøring blir det også enklere å avvikle trafikken når Ålesundstunnelene blir stengt. Tunnelene er ofte stengt på grunn av blant annet bilstans.

- Når tunnelene blir stengt er det viktig å få bilene ut av tunnelene for å unngå påkjørsler på grunn av kø. Dette blir enklere med den nye rundkjøringen og nye skilt, som vil fortelle at man skal svinge av i den nye rundkjøringen og stille seg opp i en oppstillingsfil langs fylkesveien, forteller prosjektleder Ole Kristian Birkeland.