Kolonnetidene vil vere dei same heile veka, frå måndag til søndag, fram til arbeidet i tunnelen er ferdig til påske.

Trafikkavvikling
 Frå Godøya Frå Giske
 Kl. 00.00 Kl. 00.15
 Kl. 01.00 Kl. 01.15
 Kl. 02.00 Kl. 02.15
 Kl. 03.00 Kl. 03.15
 Kl. 04.30 Kl. 04.45
 Kl. 05.30 Kl. 05.45
 Kl. 06.00 Kl. 06.15
 Kl. 06.30 Kl. 06.45
 Kl. 07.00 Kl. 07.10
 Kl. 07.20 Kl. 07.30
 Kl. 07.40 Kl. 07.50
Kl. 08.00 Kl. 08.10
 Kl. 08.20 Kl. 08.45
 Kl. 09.00 Kl. 09.15
 Kl. 09.30 Kl. 09.45
 Kl. 10.00 Kl. 10.15
 Kl. 10.30 Kl. 10.45
 Kl. 11.00 Kl. 11.15
Kl. 11.30Kl. 11.45
Kl. 12.00Kl. 12.15
Kl. 12.30Kl. 12.45
Kl. 13.00Kl. 13.15
Kl. 13.30Kl. 13.45
Kl. 14.00Kl. 14.15
 Kl. 14.25 Kl. 14.45
 Kl. 15.00 Kl. 15.10
Kl. 15.20Kl. 15.30
Kl. 15.40Kl. 15.50
Kl. 16.00Kl. 16.10
Kl. 16.20Kl. 16.30
Kl. 16.40Kl. 16.50
Kl. 17.00Kl. 17.15
Kl. 17.30Kl. 17.45
Kl. 18.00Kl. 18.15
Kl. 18.30Kl. 18.45
Kl. 19.00Kl. 19.15
Kl. 19.30Kl. 19.45
Kl. 20.00Kl. 20.15
Kl. 20.30Kl. 20.45
Kl. 21.00Kl. 21.15
Kl. 22.00Kl. 22.15
Kl. 22.30Kl. 22.45
Kl. 23.00Kl. 23.15

Avsluttar hurtigbåtsambandet

Når arbeidsmengden no tillet fleire og meir hyppige kolonnar i Godøytunnelen, inneber dette at hurtigbåtsambandet mellom Ålesund, Valderøya og Godøya blir avslutta.

Dei siste turane for hurtigbåten blir natt til søndag 3. februar, med avgang frå Valkvæ kl. 02.00 og frå Skateflukaia kl. 02.35. 

- Vi ønskjer å takke alle som har nytta seg av dette tilbodet. Det har vore til stor hjelp at ein del av dei reisande har valt kollektivløysingar, seier prosjektleiar Ole Kristian Birkeland i Statens vegvesen.

Nye busstider

Frå 3. februar blir det også endringar i bussrutene mellom Godøya og Ålesund. Fram opplyser at rutene er justert etter dei faste kolonnetidene gjennom tunnelen.

Meir informasjon om rutetidene for buss finn du her (Fram).