Eggetunnelen skal oppgraderes. Foto Statens vegvesenEggetunnelen skal oppgraderes. Foto: Statens vegvesen.


Tunnelen skal oppgraderes for å fylle kravene til EU's tunnelsikkerhetsforskrift. Det skal være minst like trygt å kjøre i tunnel som på resten av veinettet. Men brann og ulykker skjer, og det er viktig at tunnelene er utrustet slik at redningsmannskap kan jobbe effektivt og at bilister kan redde seg ut i en krisesituasjon.

Nattestengt tunnel

Arbeidet utføres om natten, og Eggetunnelen vil være fra stengt enkelte netter fram til 1. desember. Nå foregår det en del forberedende arbeid i tunnel og med tekniske bygg, men det meste vil skje fra mars og fram til sommeren.

Oppdaterte trafikkmeldinger finner du på vegvesen.no. Opplysninger om planlagt nattestenging av Eggetunnelen blir oppdatert hver lørdag for kommende uke.

Skiltet omkjøring

Ved stengt tunnel er det omkjøring via gammel E6 på fv. 763 og kommunal veg over Eggevammen.  

Dette skal gjøres i Eggetunnelen

Det viktigste som skjer er kameraovervåkning for at Vegtrafikksentralen skal kunne detektere hendelser og stenge tunnelene raskest mulig. Å stenge tunneler er viktig for å drive effektiv redning når det er ulykke eller brann.

Det blir supplert med bommer nær tunnelmunning i tillegg til de bommene som er i dag. Ny skilting på tunnelvegg som skal vise hvor langt det er til nærmeste nødutgang, og det blir nye ledelys og nødbelysning. Tekniske bygg skal også utvides, og dette arbeidet er i gang.

Det er One Nordic kraftmontasje som er entreprenør, og utbedring av Eggetunnelen er en del av samme kontrakt som utbedring av E6-tunnelene mellom Trondheim og Stjørdal. 

200 riksvegtunneler skal oppgraderes innen 2019

På landsbasis skal 200 riksvegtunneler oppgraderes for å fylle kravene i EU's tunnelsikkerhetsforskrift, og Region midt har ansvar for utbedre 13 av disse. Et omfattende utbedringsarbeid skal være ferdig innen 2019.  

Se film: Statens vegvesen - 200 tunneler skal utbedres

Les mer om tunnelutbedring i region Midt

Se kart  over alle tunnelene,  og hva som skal gjøres i hver enkelt tunnel.