Utsetter stenging av Innfjord- og Måndalstunnelen fredagen før påske
Fredag 23. mars utsetter Statens vegvesen stengingen av Innfjord- og Måndalstunnelen på grunn av påsketrafikken. Tunnelene stenger kl. 19.30 i stedet for kl. 18.00.

Ikke fri ferdsel i palmehelga
Det blir ikke fri fersel i palmehelga, men kolonnekjøring fra kl. 18-06. Entreprenøren skal arbeide både natt til søndag 25. mars og natt til mandag 26. mars. 

Fri ferdsel i påska
I påska blir det fri ferdsel i tunnelene fra onsdag 28. mars kl. 02.15 til tirsdag 3. april kl. 18.00.

Endringer på helg etter påske
Etter påske blir det i oddetallsuker fri ferdsel fra lørdag kl. 02.15 til mandag kl. 18.00. I partallsuker blir det arbeid hver kveld og natt.