Tunnelene på europaveg 136 skal utbedres i 2016-2017 for å oppfylle kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften. På landsbasis skal 200 riksvegtunnelen oppgraderes. Statens vegvesen i region Midt har ansvaret for å utbedre 13 av disse. Vann- og frostsikring og andre deler av tunnelene vil også bli vurdert utskiftet i samme periode.

Hjelviktunnelen (339 m lang) er under 500 m og dermed ikke omfattet av Tunnelsikkerhetsforskriften. Her planlegges det kun gjennomføring av minimumstiltak som utskifting av kabler med jordfeil («ex-kabler») og lysarmaturer (som er utgått på dato).

Kolonnekjøring med ledebil
Det islandske konsulentselskapet MANNVIT skal befare de tre tunnelene på kvelds- og nattestid denne uken. Det blir derfor kolonnekjøring med ledebil til og med natt til torsdag.

Forrige uke ble tunnelene skannet for detaljkartlegging av bergoverflate for å få best mulig grunnlag for prosjektering av tiltak.

Tunnelutbedringen i Region midt starter i år i Trøndelag, og stafettpinnen går videre til Møre og Romsdal i 2016.