Formålet med risikovurderinga var todelt: 
 
  • Vurdere risikoen dersom trafikken omdirigeres fra E39 til fv. 800 hele døgnet.
  • Identifisere tiltak som kan redusere risiko.
Last ned rapporten nederst på siden.
 

Mange potensielle uønskede hendelser

 
Risikovurderinga indentifiserer en rekke potensielle uønskede hendelser langs fv. 800. Hendelser knyttet til påkjørsel av gående og syklende, utforkjøringer og møteulykker er identifisert som de potensielt mest alvorlige. Flere av dem er vurdert som så alvorlige at betydelige risikoreduserende tiltak må på plass dersom det skal være aktuelt å bruke fv. 800 som omkjøringsveg.
 

Vegen videre

 
Rapporten er nå sendt på høring til deltakerne i risikoanalysen (s. 11 i rapporten). Frist for å gi tilbakemelding er 19. juni. 
 
- Deretter skal vi sammenholde risikovurderinga med forhold som kostnader, framdrift og gjennomføringskonsept. Vi er i prosess med Orkdalsvegen AS om kostnader og gjennomføring av prosjektet. Fordi mye fortsatt er uavklart kan vi ikke være konkrete på når det blir oppstart, men vi forventer å ta en avgjørelse om metode for gjennomføring før fellesferien, sier prosjektleder Odd Arild Lindseth i Statens vegvesen. 
 
- Vi har mottatt en rekke uttalelser om en mulig heldøgnstenging både fra politisk hold og fra næringslivet de siste ukene. Synspunktene og argumentene i disse henvendelsene skal også være en del av grunnlaget for den beslutninga vi skal ta, sier Lindseth.