Mai
Moa- og blindheimstunnelen blir åpen for trafikk fra tirsdag 16. mai kl. 06 til onsdag 17. mai kl. 20.

Fra onsdag 24. mai kl. 06 til torsdag 25. mai kl. 20 blir tunnelene åpne.

Pinse
Tunnelene blir også åpne fra lørdag 3. juni kl. 06 til mandag 5. juni kl. 20.

Hever sikkerheten i tunnelene
Moa- og Blindheimstunnelen på E39 i Ålesund utbedres fram til midten av juli 2017. Tunnelene er derfor stengt fra klokken 20 til 06, og åpen på helg fra lørdag klokken 06 til søndag klokken 20. Når vi er ferdig med utbedringen av tunnelene vil trafikantene oppleve at tunnelene har bedre lys. Vi skal også skifte ut det elektriske anlegget, men det blir ikke synlig for folk flest. Blindheimstunnelen får også kameraovervåkning, så Vegtrafikksentralen kan overvåke tunnelen hele døgnet og gjøre tiltak raskt hvis det skjer en hendelse i tunnelen.