1. november går startskuddet for utbedringen av Ellingsøytunnelen. Godøytunnelen følger etter 8. november og Valderøytunnelen 29. november.

Tunnelene skal bli tryggere
Vårt mål er å gi trafikantene tryggere tunneler. Det stilles strenge krav til sikkerheten i tunnelene og det er behov for en omfattende utbedring. Tunnelene blir stengt med kolonnekjøring mens de pusses opp til dagens standard.

Stengte tunneler med kolonnekjøring
Det finnes ingen omkjøringsveger for Godøytunnelen og Valderøytunnelen. Det betyr at trafikantene må tilpasse deg kolonnetidene og reise kollektivt hvis de kan. For Ellingsøytunnelen er det omkjøring på fylkesveg 107 via Stette. Nødetater i utrykning vil slippe gjennom tunnelene.

Hvor blir lenge tunnelene stengt?
Ellingsøy- og Valderøytunnelen skal være ferdig utbedret desember 2018. Arbeidet i Godøytunnelen skal være ferdig våren 2019.

Ellingsøy- og Valderøytunnelen
Ellingsøy- og Valderøytunnelen blir åpen fa kl. 06.00-20.00. Mellom kl. 20.00-06.00 blir tunnelene stengt med kolonnekjøring. Kolonnene går fra begge sider samtidig.

Kl. 06.00-20.00

Fri ferdsel

Kl. 20.00-24.00

Kontinuerlig kolonnekjøring, maks 20 min ventetid.

Kl. 24.00-04.30

Heilt stengt de fire første mnd. Ellers en kolonne hver hele time.

Kl. 04.30-06.00

Kontinuerlig kolonnekjøring, maks 20 min ventetid.

*Dei fire første månedene blir Ellingsøytunnelen heilt stengt på natt fra kl. 24.00 til 04.30.
*Dei tre første månedene blir Valderøytunnelen heilt stengt fra kl. 24.00 til 04.30. I denne perioden blir det ekstra hurtigbåtavgang på natt. 

Godøytunnelen
Godøytunnelen blir helt stengt med kolonnekjøring til faste tidspunkt.
For å ivareta arbeidsmiljøet til de som skal arbeide i tunnelen blir det ei øvre tak på 30 kjøretøy i kolonnene. Når det er kontinuerlig kolonnekjøring er det ikke tak på antall kjøretøy i kolonnene.

Mandag til fredag

Fra Godøya

Fra Giske

Kl. 05.00

Kl. 05.20

Kl. 06.00

Kl. 06.20

Kl. 07.00-08.30: kontinuerlig kolonnekjøring, maks 20 min ventetid. Ved oppmøte senest kl. 08.30 kommer alle med.

Kl. 10.00

Kl. 10.20

Kl. 12.00

Kl. 12.20

Kl. 14.30

Kl. 14.50

Kl. 15.30-17.30: kontinuerlig kolonnekjøring, maks 20 min ventetid. Ved oppmøte senest kl. 17.30 kommer alle med.

Kl. 18.30

Kl. 18.50

Kl. 20.00

Kl. 20.20

Kl. 22.00

Kl. 22.20 Ved oppmøte senest kl. 22.00 kommer alle med.


Lørdag og søndag

Fra Godøya

Fra Giske

Kl. 07.00

Kl. 07.20

Kl. 08.00

Kl. 08.20

Kl. 09.00

Kl. 09.20

Kl. 10.00-11.30: kontinuerlig kolonnekøyring, maks 20 min ventetid. Ved oppmøte senest kl. 11.30 kommer alle med.

Kl. 13.00

Kl. 13.20

Kl. 14.30

Kl. 14.50

Kl. 15.30-17.30: kontinuerlig kolonnekøyring, maks 20 min ventetid. Ved oppmøte senest kl. 17.30 kommer alle med.

Kl. 18.30

Kl. 18.50

Kl. 20.00

Kl. 20.20

Kl. 22.00

Kl. 22.20. Ved oppmøte senest kl. 22.00 kommer alle med

 

La bilen stå – velg buss og båt

Vi oppfordrer de som kan om å reise kollektivt.

Det blir flere flybusser til Vigra morgen og kveld. De har prioritet i kolonnene gjennom tunnelene.

Hurtigbåt mellom Godøya, Ålesund og ValderøyaHurtigbåt mellom Godøya, Ålesund og Valderøya

Det blir hurtigbåt mellom Godøya, Valderøya og Ålesund. Med hurtigbåt reiser du mellom Godøya og Ålesund på 15 minutter. Fra Valderøya vil du bruke 35 minutt til Ålesund. Både på Godøya og i Ålesund er det busskorrespondanse videre. I rushtida er det egne busser fra Skateflukaia til Moa og Breivika via Borgundvegen.

Hurtigbåten mellom Godøya, Ålesund og Valderøya koster det samme som en bussbillett. For mer informasjon se frammr.no  

Varsler med SMS

Statens vegvesen har opprettet en gratis SMS-varsling for utbedringen av tunnelene. Hvis det blir endringer i trafikkavviklingen i tunnelene sender vi ut en SMS.

  • Meld deg på varslingen for Ellingsøy- og Valderøytunnelen ved å sende en SMS med ÅLESUNDSTUNNELENE START til 2252.
  • Meld deg på varslingen for Godøytunnelen ved å sende en SMS med GODØYTUNNELEN START til 5525.

Du kan også følge prosjektet på facebook: www.facebook.com/tunnelermr

Statens vegvesen utbedrer Godøytunnelen på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune.