Etter nesten to år er tunnelen snart ferdig utbedret. Kolonnekjøringen i Måndalstunnelen er allerede avsluttet.

Arbeidet med å utbedre tunnelene startet høsten 2016 og tunnelene er nå lysere og tryggere.

- Innfjordtunnelen er nå en av Norges mest moderne tunneler, forteller prosjektleder Halgeir Brudeseth.

Asfaltering gjenstår
Innfjordtunnelen skal få ny asfalt så det blir kolonnekjøring i noen uker til framover, men da med kontinuerlige kolonner fra kl. 20-06 med inntil 15 min ventetid.

- Innfjordtunnelen er den siste tunnelen i fylket med betongdekke. Det kan bli litt lenger ventetid når vi skal frese vekk betongen på grunn av mye støv, men vi vil avvikle trafikken så effektivt som mulig, forteller prosjektleder Halgeir Brudeseth.

Arbeidet starter opp mandag 11. juni og vil pågå til månedsskiftet juni/juli. Det kan også bli behov for kortere stenginger i juni for å teste det nye sikkerhetsutstyret i tunnelene.

- Vi ønsker å takke trafikantene for tålmodigheten. Utbedringen har skapt ulemper for mange, men det har vært helt nødvendig for å gjøre tunnelene tryggere, forteller Halgeir Brudeseth.

Dette er gjort i tunnelene:

 Innfjordtunnelen

 • Ny brannsikret og forbedret vann- og frostsikring i tunnelen. PE-skum hvelv belagt med brannsikker og fiberarmert sprøytebetong. Nå i ca. 40% av tunnelen mot tidligere ca. 20%.
 • Videoovervåking med full kameradekning gjennom hele tunnelen samt i innkjøringssoner.
 • Hendelsesdetektering (AID) gjennom hele tunnelen ved hjelp av radarer.
 • SOS-stasjoner med nødtelefoner og brannslukkere med 125m avstand gjennom hele tunnelen.
 • SOS-kiosker med nødtelefoner og brannslukkere tilpasset universell utforming i alle snunisjer samt i havarilommene på utsiden av tunnelen.
 • Forsterket ventilasjon med brannventilasjonskapasitet gjennom 38 stk nye fullt reversible impulsventilatorer.
 • 4 nye snunisjer med full størrelse.
 • Nye tekniske bygg for hele tunnelen.
 • Talevarslingsanlegg med full dekning i hele tunnelen, for formidling av meldinger ved nødsituasjoner.
 • Overvåking av tunnelluften og styring av ventilasjon gjennom gassmålere CO2/NO, støv- og siktmålere og vindmålere.
 • Luminansmeter, måler lyset ved tunnelåpningene, og justerer lysnivået i innkjøringssonene etter lyset ute.
 • Sammenhengende ledelys gjennom hele tunnelen, som aktiveres når tunnelen stenger.
 • Nytt og forbedret lysanlegg med LED-belysning.
 • Full dekning for DAB og nødnett gjennom hele tunnelen.
 • Automatiske bommer for fjernstyrt stenging av tunnelen ved nødsituasjoner.
 • Betongrekkverk gjennom hele tunnelen for forbedret trafikksikkerhet.
 • Fullgrafiske LED-variable opplysningstavler ved tunnelåpningene.
 • Skilt ved alle snunisjer som aktiveres og varsler «Snu og kjør ut» ved nødsituasjoner.
 • Rømningsveg ut i friluft med SOS-stasjoner og tilkoblet talevarslingsanlegget, etablert gjennom eldre tunnelløp.

 

Måndalstunnelen

 • Ny brannsikret og forbedret vann- og frostsikring i tunnelen. PE-skum hvelv belagt med brannsikker og fiberarmert sprøytebetong. Nå i ca. 60% av tunnelen mot tidligere ca. 45%.
 • Videoovervåking med kameradekning gjennom 3600 domekameraer i snunisje og innkjøringssoner.
 • SOS-stasjoner med nødtelefoner og brannslukkere med 125m avstand gjennom hele tunnelen.
 • SOS-kiosker med nødtelefoner og brannslukkere tilpasset universell utforming i alle snunisjer samt i havarilommene på utsiden av tunnelen.
 • Forsterket ventilasjon med brannventilasjonskapasitet gjennom 8 stk nye fullt reversible impulsventilatorer, i tillegg til de 8 stk opprinnelige ventilatorene som er oppgradert og gjenbrukt.
 • 1 ny snunisjer med full størrelse.
 • Nye tekniske bygg for hele tunnelen.
 • Overvåking av tunnelluften og styring av ventilasjon gjennom gassmålere CO2/NO, støv- og siktmålere og vindmålere.
 • Luminansmeter, måler lyset ved tunnelåpningene, og justerer lysnivået i innkjøringssonene etter lyset ute.
 • Ledelys gjennom hele tunnelen, som aktiveres når tunnelen stenger.
 • Full dekning for DAB og nødnett gjennom hele tunnelen.
 • Betongrekkverk gjennom hele tunnelen for forbedret trafikksikkerhet.
 • Skilt ved snunisje som aktiveres og varsler «Snu og kjør ut» ved nødsituasjoner.
 • Nytt og forbedret lysanlegg med LED-belysning (utført for 3 år siden og gjenbrukt).
 • Automatiske bommer for fjernstyrt stenging av tunnelen ved nødsituasjoner (utført for 3 år siden og gjenbrukt).
 • LED-variable opplysningstavler ved tunnelåpningene (utført for 3 år siden og gjenbrukt).