Tunnelene utbedres og skal være ferdig sommeren 2018. I Måndalstunnelen er det kontinuerlig kolonnekjøring fra kl. 18 til 06, mens Innfjordtunnelen er stengt fra kl. 18 til 06 med kolonnekjøring til faste tidspunkt.

Kolonnetidspunkt i Innfjordtunnelen

Fra Innfjorden (mot Åndalsnes)

Fra Veblungsnes (fra Åndalsnes)

Kl. 19.00

Kl. 19.15

Kl. 20.00

Kl. 20.15

Kl. 21.30

Kl. 21.45

Kl. 23.00

Kl. 23.15

Kl. 04.15*

Kl. 04.00*

*Natt til lørdag er det ikke kolonner kl. 04.00 og 04.15.

Endringer på helg
Etter sommerferien blir det forskjellige åpningstider på helg.

I oddetallsuker blir Innfjordtunnelen åpen fra lørdag kl. 06 til mandag kl. 18, mens i partallsuker blir tunnelen åpen fra lørdag kl. 06 til søndag kl. 18.