.

Foto: Emilie GynnildFoto: Emilie Gynnild

De fire tunnelene på E6 mellom Trondheim og Værnes, og Eggetunnelen i Steinkjer utbedres for høyere sikkerhet. Arbeidene består i hovedsak av levering og installasjon av variable skilt og bommer, belysning, brannslukkingsutstyr, sikkerhetsutrustning, vifter, kabelbruer og TV-overvåkning.

9. mars var det tilbudsåpning. 

Disse tilbudene kom inn:  
Scan Matic, Norgekr. 73.066.377
 Aventi Installation, Norge kr. 64.370.791
Eltel, Norge kr. 75.675.902
 ACISA, Spania kr. 127.425.968
 Tom Staurbakk, Norge kr. 94.033.499
 Bravida, Norge kr. 78.426.503
 One Nordic Kraftmontasje, Norge kr. 62.004.299

- Det er bra at det er så stor interesse.Tilbudene skal nå kontrollregnes og all dokumentasjon godkjennes, før vi velger entreprenør, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen. 

Dette skal gjøres på E6-tunnnelene i Trøndelag:

Det viktigste som skjer er full kameraovervåkning for at Vegtrafikksentralen skal kunne detektere hendelser og stenge tunnelene raskest mulig. Å stenge tunneler er viktig for å drive effektiv redning når det er ulykke eller brann.

Det blir supplert med bommer nær tunnelmunning i tillegg til de bommene som er i dag, ny skilting på tunnelvegg som skal vise hvor langt det er til nærmeste nødutgang, nye ledelys og nødbelysning. I Væretunnelen monteres ekstra ventilasjon og all belysning skal skiftes ut i Stavsjøfjelltunnelen. I Helltunnelen blir det skilt som senker farten når det er duggproblemer. Tekniske rom skal også utvides med midlertidige løsninger inntil det blir doble løp for Være- Stavsjøfjell og Helltunnelen. 

200 riksvegtunneler skal oppgraderes innen 2019

På landsbasis skal 200 riksvegtunneler oppgraderes for å fylle kravene i EU's tunnelsikkerhetsforskrift, og Region midt har ansvar for utbedre 13 av disse. Et omfattende utbedringsarbeid skal være ferdig innen 2019. Les mer om tunnelutbedring i region Midt