Det blir ekstra kolonnar frå Godøya kl. 21.00 og 23.30 og frå Giske kl. 21.20 og 24.00. Ordinært oppsatte kolonnar går som normalt.