De tre tunnelene blir stengt på grunn av retting av feil i forbindelse med utbedringsarbeidet. I samarbeid med entreprenøren er det lagt følgende plan for trafikkavviklingen:

  • Godøytunnelen blir stengt med kolonnekjøring mellom kl. 21.00 til 05.30 fra mandag 20. mai til søndag 26. mai. Trafikken gjennom tunnelen vil bli avviklet med kolonner til faste tidspunkt. Du kan se oversikten her.
  • Ellingsøy- og Valderøytunnelen vil være stengt med kolonnekjøring mellom kl. 21.00 til 05.30 fra søndag 26. mai til lørdag 8. juni. Trafikkavviklingen vil være som tidligere, med kontinuerlig kolonnekjøring mellom kl. 21.00-24.00 og 04.30-05.30. Fra midnatt og til kl. 04.30 er det faste kolonner én gang i timen fra Ålesund og Valderøya. Se hele oversikten.

Må ivareta sikkerheten

- Vi fortsetter å gjøre en del av arbeidet på dagtid, som ikke vil berøre trafikken eller føre til at vi må stenge tunnelene. Vi skulle gjerne hatt alle tre tunnelene åpne hele tiden, men skal vi komme til kabelbroene i taket må vi ha kolonnekjøring for å ivareta sikkerheten til de som jobber i tunnelen, sier prosjektleder Ole Kristian Birkeland i Statens vegvesen.

- Vi beklager ulempene dette medfører. Vi er også takknemlige for tålmodigheten som trafikantene har vist gjennom anleggsperioden, og gleder oss til å snart kunne gjenåpne Godøy-, Ellingsøy,- og Valderøytunnelen for fri ferdsel.

Dersom det skulle vise seg å være behov for ytterligere stenging av tunnelene i forbindelse med utbedringsarbeidet vil dette bli varslet på forhånd, gjennom prosjektet sin Facebook-side og via SMS-varslingen.

Tryggere tunneler

Tunnelene er allerede mye tryggere i dag enn de var før, sier Birkeland.

- De nye sikkerhetssystemene i alle tre tunnelene er i drift. Blant annet blir de nå videoovervåket av Vegtrafikksentralen døgnet rundt.

Vegtrafikksentralen får også automatisk beskjed om uforutsette hendelser gjennom radarteknologi.

I Ålesundstunnelene skal de nye kjørefeltsignalene bidra til å redusere antall stenginger.

Ordinært vedlikehold

Det ordinære vedlikeholdsarbeidet er nå startet opp igjen i Ålesundstunnelene og i Godøytunnelen.

Fredag i forrige uke ble det gjennomført tunnelvasking i Alnes- og Godøytunnelen. Fremover vil informasjon om planlagt vasking og feiing bare bli varslet på vanlig måte - gjennom trafikkmeldingene på vegvesen.no/trafikk.