I uke 49 og 50 blir E136 Innfjordtunnelen åpen på helg fra lørdag kl.06 til søndag kl.18.

Fra 22.desember kl. 06 til 2.januar kl. 18 tar arbeiderne juleferie og det blir det fri ferdsel i tunnelen.

Fra uke 1 i 2017 blir Innfjordtunnelen åpen fra lørdag kl. 06 til mandag kl.18 i oddetallsuker, og fra lørdag kl.06 til søndag kl.18 i partallsuker