Tilbyder

Tilbudssum eks. mva

Skanska Norge AS

49 787 964,-

VVB Nordic Engineering Ltd.

56 735 416,-

HG International AS

45 522 276,-

Vegvesenet skal gjennomføre en omfattende tunnelutbedring fra 2016-2019 for å heve sikkerheten i riksvegtunneler som er over 500m, og dette er det første tilbudet for utebdring av tunneler på Sunnmøre. Kontrakten er lyst ut som en totalentreprise.

- Vi er fornøyd med å få inn 3 tilbud, forteller assisterende prosjektleder Arne Ola Stavseng.

Nå skal tilbudene evalueres, det vil si å kontrollregne og gjøre en kvalifikasjonsvurdering, før det blir fattet en endelig beslutning om tildeling av kontrakt.

- Vi tar sikte på kontraktskriving i november og arbeidet skal ferdigstilles senest september 2017, forteller Stavseng.

I Moatunnelen er det i hovedsak det elektriske anlegget og sikkerhetsutstyret som skal oppdateres. I Blindheimstunnelen skal det meste av det elektriske anlegget, inkludert føringsveger og tekniske bygg, skiftes ut. I tillegg skal sikkerhetsutstyret oppdateres og kameraovervåkning monteres. Det blir også nytt rekkverk i tunnelåpningene. Utenfor tunnelene skal det monteres trafoer i nye tekniske bygg med fremføring av høgspent til disse i samarbeid med Mørenett. Tunnelene kan stenges helt fra 20:00 til 06:00 neste dag. Åpen for trafikk på dagtid.

I Hatlaåstunnelen skal det elektriske anlegget skiftes ut, samt at ny vann- og frostsikring og nytt lys skal monteres. Tunnelen blir stengt for trafikk i anleggsperioden. Forutsatt godkjente skift og arbeidstidsordninger kan entreprenøren utføre arbeid i tunnelen 24 timer i døgnet.