Arbeidet er godt i gang, og en eller flere tunneler vil være nattestengt  ut året. Se hvordan nødutgangen i Helltunnelen er nederst i saken.

Fra 2. - 4. august er Stavsjøfjelltunnelen nattestengt, og også Helltunnelen.  Trafikkmeldinger på vegvesen.no er til enhver tid oppdatert om hvilke tunneler som er stengt.

Stengetidspunkter:

  • Mandag-torsdag og søndag  kl. 2030 - kl. 0600 (neste dag)
  • Fredag og lørdag kl. 2200 - kl. 0800 (neste dag)

Beregn ekstra tid når du skal til Værnes

Trafikkavviklingen har gått greit så langt. - Men vi oppfordrer folk til å legge inn ekstra reisetid, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen.  Omkjøring er skiltet via fv. 950 (gamle E6).

 Nattestengingen gir også ulemper for beboere langs omkjøringsruta som får mye trafikk på kveldstid. Når Stavsjøfjelltunnelen er stengt går E6-trafikken gjennom Hommelvik sentrum.

SMS-varsling

Arbeidet foregår om natta, og hver morgen må tunnelene klargjøres slik at alle styresystemer og nødutstyr skal fungere. Du kan melde deg på en SMS-tjeneste for å få varsel hvis tunnelene ikke åpner som planlagt kl. 0600 på morgenen. Send ordet E6tunneler til 1963 for å melde deg på.

Se film: Statens vegvesen - 200 tunneler skal utbedres

Les mer om tunnelutbedring i region Midt

Se kart  over alle tunnelene,  og hva som skal gjøres i hver enkelt tunnel.