Helltunnelen tunnelutbedring290715 (3)Foto: Emilie Gynnild

Tunnelene på E6 utbedres for høyere sikkerhet. Denne helga er Stavsjøfjelltunnelen stengt både lørdag og søndag, og Grillstadtunnelen er stengt på søndag.  Siden juni har en eller flere tunneler vært stengt på kveld og natt, og slik vil det bli ut året.

Det er nødvendig å stenge noen helger for arbeid som krever lengre sammenhengende arbeidsperioder.  Omkjøring er skiltet via fv. 950 (gamle E6).

Planlagt stenging lørdager og søndager

  • Fredag 13.11. kl. 2200 til mandag 16.11. kl. 0600. Stavsjøfjelltunnelen.
  • Lørdag 14.11. kl. 1800 til mandag 16.11. kl. 0600. Grillstadtunnelen.
  • Lørdag 21.11.  kl. 1800 til mandag 23.11.  kl. 0600. Stavsjøfjelltunnelen og Grillstadtunnelen.

Væretunnelen blir ikke stengt søndag 29.11 som tidligere meldt. Kun vanlig nattestenging.

Stengetidspunkter på kveld og natt

I tiden fram til jul vil flere av tunnelene være stengt hver natt. 

  • Mandag-torsdag og søndag kl. 2030 - kl. 0600 (neste dag)
  • Fredag og lørdag kl. 2200 - kl. 0800 (neste dag)

 Trafikkmeldinger på vegvesen.no er til enhver tid oppdatert om hvilke tunneler som er stengt. 

Årsaken til at vi stenger så tidlig som kl. 2030 på hverdager er for å få lengt mulig arbeidstid på en natt, slik at ikke perioden med tunnelarbeid blir for langvarig. Hver opp- og nedrigging tar 2-3 timer for å klargjøre for trafikk. Stengetidspunktene er avtalt med kommune, transportnæring og lokalt næringsliv.

Vil unngå kø i Helltunnelen

Det er mest trafikk søndag ettermiddag mellom kl. 16 og 18. Vi anbefaler å unngå de mest trafikkerte periodene hvis du har mulighet. Når Stavsjøfjelltunnelen er stengt oppstår det lett kø i krysset i Hommelvika der gammel og ny E6 møtes.

Sist søndag ettermiddag ble det lang kø i Helltunnelen. Den måtte stenges en periode fordi noen snudde i tunnelen og det oppsto trafikkfarlige situasjoner.

- Vi vil overvåke trafikken i helga, og vil sette inn trafikkdirigenter hvis det blir nødvendig, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen.

Beregn god tid til Værnes

Beregn ekstra reisetid mellom Trondheim og Værnes når tunnelene er stengt. 

- Vi beklager de ulemper stengningene medfører for trafikkanter, næringsliv og beboere langs omkjøringsruta som får mye trafikk, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen. Det meste av arbeidet er ferdig før jul. Det gjenstår endel uttesting, som vil skje enkelte netter på nyåret. 

Blir tunnelene trygge nå?

Ja, det skal være minst like trygt å kjøre i tunnel som på resten av veinettet. Men brann og ulykker skjer, og det er viktig at tunnelene er utrustet slik at redningsmannskap kan jobbe effektivt og at bilister kan redde seg ut i en krisesituasjon.

Det planlegges  doble løp for Væretunnelen, Stavsjøtunnelen og Helltunnelen av trafikksikkerhetsmessige hensyn. På grunn av usikker tidshorisont på doble løp gjøres det relativt mye på overvåkning. Mer omfattende oppgradering skal gjøres når nye tunnelløp er ferdig, og trafikken kan gå der mens de gamle oppgraderes.

Se film: Statens vegvesen - 200 tunneler skal utbedres

Les mer om tunnelutbedring i region Midt

Se kart  over alle tunnelene,  og hva som skal gjøres i hver enkelt tunnel.