Det viser tall fra Vegtrafikksentralen (VTS).

- Vi er svært godt fornøyd med disse resultatene. Kjørefeltsignalene gir oss mulighet til å stenge bare ett kjørefelt når det er behov for det, og ikke hele tunnelen. Feltstyring har vist seg å være veldig effektivt og bidrar til å sikre en god trafikkavvikling selv når det inntreffer uforutsette hendelser. Kameraovervåkningen er også til stor hjelp, både gjennom radarbilder og direkteoverført video, sier Emilie Gynnild, leder for Vegtrafikksentralen i Region midt.

Når kjørefeltsignalene blir tatt i bruk forteller skilt i taket hvilket kjørefelt som er stengt. Samtidig blir fartsgrensen satt ned til 50 km/t ved bruk av variable fartsskilt.

- Trafikantene har vært veldig flinke til å tilpasse seg det nye systemet. Hvor raskt og smidig dette har gått så vi allerede i testfasen tidligere i år, sier Gynnild.

For ordens skyld: Grønn pil på skiltet over kjørefeltet betyr at feltet er åpent og kan benyttes. Gul, blinkende pil betyr at feltet vil bli stengt og at man umiddelbart må foreta feltskifte i den retning som pilen viser. Et rødt kryss betyr at kjørefeltet er stengt og ikke kan benyttes. 

Les mer om feltstyringen i Ålesundstunnelene.

Kortere stengetid

Årsaken til at man av og til må stenge Ålesundstunnelene er først og fremst bilstans. Men også når stenging er det eneste alternativet fører de nye systemene til at stengeperioden er kortere enn før.

- Tidligere måtte vi stenge hele tunnelen helt til kjøretøyet var fjernet og politiet sa at det var klart. Gjennom videoovervåkning ser vi i dag hvordan bilen står og kan stenge bare ett felt til bilbergingen er på plass. Det går ikke mange minuttene fra de er på veg inn i tunnelen og til bilen er fjernet, sier Gynnild.

Statistikk fra VTS

Fra 1. mai til 26. september viser tall fra Vegtrafikksentralen følgende:

Valderøytunnelen

  • Stenging er unngått i 14 tilfeller på grunn av feltstyring og kameraovervåkning
  • I to uforutsette hendelser har kamera hjulpet til med vurdering slik at ingen aksjon har blitt iverksatt
  • Stenging av tunnelen har vært eneste alternativ i 11 tilfeller

Ellingsøytunnelen

  • Stenging er unngått i 25 tilfeller på grunn av feltstyring og kameraovervåkning
  • I tre uforutsette hendelser har kamera hjulpet til med vurdering slik at ingen aksjon har blitt iverksatt
  • Stenging av tunnelen har vært eneste alternativ i 20 tilfeller

- Feltstyringen i Ålesundstunnelene har vist seg å være meget effektivt, og sikrer en god trafikkavvikling ved uforutsette hendelser, sier Emilie Gynnild, seksjonssjef for Vegtrafikksentralen i Midt-Norge. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen- Feltstyringen i Ålesundstunnelene har vist seg å være meget effektivt, og sikrer en god trafikkavvikling ved uforutsette hendelser, sier Emilie Gynnild, seksjonssjef for Vegtrafikksentralen i Midt-Norge. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Positive tilbakemeldinger fra nødetatene

De nye systemene har nå vært i drift i et halvt år, og tilbakemeldingen fra nødetatene er at de har hatt behov for færre utrykkinger til Ålesundstunnelene enn før. Dette skyldes både en nedgang i antall tunnelstenginger, men også at Vegtrafikksentralen nå har egne «øyne» i Ellingsøy- og Valderøytunnelen som gjør at de ikke er like avhengige av assistanse fra politiet som tidligere.

- Tilbakemeldingen fra nødetatene er at de nye systemene fungerer godt, og det er også vår erfaring. Skulle det oppstå en situasjon har vi nå også mulighet til å overføre situasjonsbilder direkte til 110-sentralen og 112-sentralen. De får dermed et bedre grunnlag når de skal vurdere innsats, sier Gynnild.

Hold deg oppdatert på 175.no

Lederen i Vegtrafikksentralen sier at de jobber for at folk skal få en forutsigbar reisetid. Når det gjelder Ålesundstunnelene får de ofte henvendelser fra folk som er stresset over om de kommer seg til flyplassen på Vigra til riktig tid.

- Vi anbefaler alle å sjekke 175.no før de skal ut og reise. Her ligger alle trafikkmeldinger og informasjon om planlagte stenginger på grunn av vegarbeid. På 175.no er det også webkamera og værstasjoner flere steder som kan gi viktig informasjon om føreforholdene der du skal ferdes, sier Gynnild.

Stadig flere følger også med på oppdateringene til VTS i Midt-Norge på Twitter, @VTSmidt. Kontoen nærmer seg 15 000 følgere og blir løpende oppdatert med aktuell informasjon om stenginger eller forsinkelser i vegnettet i Trøndelag og Møre og Romsdal.