Frist for å levere tilbud er 14.oktober kl. 12. Vegvesenet inviterer til tilbudskonferanse 6.september kl. 13 ved byggherrens kontor i Vestre Olsvikveg 13 i Ålesund.

I Moatunnelen er det i hovedsak det elektriske anlegget og sikkerhetsutstyret som skal oppdateres. I Blindheimstunnelen skal det meste av det elektriske anlegget, inkludert føringsveger og tekniske bygg, skiftes ut. I tillegg skal sikkerhetsutstyret oppdateres og kameraovervåkning monteres. Det blir også nytt rekkverk i tunnelåpningene. Utenfor tunnelene skal det monteres trafoer i nye tekniske bygg med fremføring av høgspent til disse i samarbeid med Mørenett. Tunnelene kan stenges helt fra 20:00 til 06:00 neste dag. Åpen for trafikk på dagtid.

I Hatlaåstunnelen skal det elektriske anlegget skiftes ut, samt at ny vann- og frostsikring og nytt lys skal monteres. Tunnelen blir stengt for trafikk i anleggsperioden. Forutsatt godkjente skift og arbeidstidsordninger kan entreprenøren utføre arbeid i tunnelen 24 timer i døgnet.

Rotsethorntunnelen i Volda på E39 er den neste tunnelen som skal utbedres, den vil bli lyst ut senere i høst.

Arbeidet er en del av det landsomfattende arbeidet med å oppfylle tunnelsikkerhetsforskriften.